1.Bilder som bryter mot TibiaFans allmänna regler är inte tillåtna.

2. Bilder som är nakenbilder, porr, föreställer seriefigurer eller -karaktärer som inte har med tibia att göra, kändisar, vapen, droger, bilder som anspelar på sex eller bilder som är skyddade av upphovsrättslagen, (med undantag av de bilder du själv äger upphovsrätten till) är inte tillåtna.

3. Av säkerhets- och integritetsskäl tillåts inga fotografier som föreställer personlig information som t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress eller en länk till en annan webbplats.

Om du bryter mot dessa regler riskerar du att få din IP blockerad ifrån uppladdningen. TibiaFans förbehåller sig rätten att spara eran ip och granska alla fotografier och att, efter eget tycke, ta bort fotografier som man inte anser ha ett lämpligt innehåll.