xx Tibia - Tibias meddelande rapporteringssystem - bättre än tidigare?
February 09, 2011, 11:38:23 am by Erik
Nästan ett år har gått sedan vi presenterade vår nya vision om att genomdriva ett regelsystem i Tibia. Så under det senaste året har vi vidtagit konkreta åtgärder för att nå vårt mål att alla spelare ska kunna rapportera regelbrott direkt till vår kundsupport.

Feedbacken som vi fått om dessa förändringar var blandade. Medan många spelare betraktar dem som ett steg i rätt riktning, betonar de också att det nya systemet fortfarande behöver förbättras. Frågor som dök upp ofta var: "Med det nya rapporteringssystemet och alla ändringar ni gjort i Tibias regler, har det gett bättre resultat än tidigare? Har ni kommit närmare er vision om regelsystemet?"

Vi är övertygade om att vi faktiskt har kommit närmare vår vision om att genomdriva en regel och att vi nu erbjuder ett bättre system som ger bättre resultat än tidigare. Men inte allt är perfekt ännu, och det finns fortfarande saker som behöver förbättras. Så varför anser vi fortfarande att det nya rapporteringssystemet och alla förändringar är ett bättre alternativ?

För att förklara vår utvärdering bättre så vill vi reflektera lite om de förändringar och svara på de punkter som spelare har nämnt.

Låt oss börja med en kort resumé av vad vi har gjort hittills för att öka förmågan hos alla spelare att rapportera regelbrott. Tillbaka i mars 2010, började vi med att alla Tibiaspelare kunde rapportera karaktärsnamn. En månad senare så kom en uppdatering som ledde till att spelare kunde rapportera bot och uttalande. Med sommarens uppdatering lade vi till möjlighet att rapportera illegala privata uttalanden. Kort därefter så gjorde vi så att man kunde rapportera en spelares kommentar. Eftersom de allra flesta regelbrott som endast kunde rapporteras av gamemasters tidigare omfattades av det nya rapporteringssystemet vid den punkten så var det dags att ta farväl av våra gamemasters som stött oss flitigt i den svåra uppgiften att verkställa regler in-game. I september så uppgraderades rapporteringssystemet en gång genom att låta spelarna anmäla olaglig guild-information. Eftersom året avslutades, reformerade vi Tibias regler. Till exempel så lät vi er spelare skicka länkar till andra webbplatser och att tala sitt modersmål i de flesta kanaler ingame och i forumet. Vi tog också bort missbruk av spelets svagheter och ersatte det med att ta bort möjligheten att lura djur.

Dessa förändringar var ganska betydande och alla av dem hände inom några månader. Så efter år av att använda det gamla systemet var det tydligt att många spelare skulle ha olika känslor av oro och tvivel. Så vi visste att inte alla skulle välkomna ändringarna omedelbart även om bristerna i det gamla systemet hade blivit ett stort fokus för kritik av spelarna.Det var ett av våra viktigaste mål att ta itu med bristerna i det gamla systemet genom att uppgradera rapporteringssystemet. Med vårt nya system kunde vi uppfylla viktiga centrala kriterierna för vår vision och erbjuda ett bättre alternativ än tidigare:

  • Alla regelbrotts rapporter behandlas nu av vår egen kundsupport för att säkerställa att beslut om bestraffningar är opartiska och bygger på samma kriterier.
  • Om spelarna känner sig störda av beteendet hos någon annan då deras roliga stunder i Tibia påverkas negativt så är det nu möjligt att rapportera regelbrott direkt. Spelare behöver inte lita på någon annan för att göra en rapport om dem. Även rapporter kvarstår tills de bearbetas så att de inte försvinner längre om en spelare loggar ut. Dessutom täcker det nya rapporteringssystemet alla spelvärldar, oavsett var en rapport kommer från, var och en av dem kommer att nå Tibias kundsupport.
  • Det nya systemet ger oss möjlighet att arbeta mer effektivt. Omkring 100,000 regelbrott rapporteras och behandlas av vår kundsupport per månad - en siffra som skulle ha varit omöjligt att klara av för ett år sedan.

Vi är övertygade om att kvaliteten på rapporteringsalternativen har ökat avsevärt. I augusti 2010 genomförde vi en enkät om tillfredsställelse med statements reports som visade att många spelare också valde förändringar ett steg i rätt riktning även om förbättringar inte ansågs behövas. Så låt oss nu ta itu med kritiska punkter som identifierats genom denna enkät och från annan feedback, och som fortfarande besvärar spelare:

Avslag på giltiga rapporter, tid det tar för oss att behandla rapporten och begränsning av rapporteringar

För att agera på lämpligt sätt så måste vår kundtjänst förstå den. Så om en rapport inte är tillräckligt tydligt eller om det inte fanns tillräckliga bevis för ett regelbrott i det, är det troligt att den avvisas. Dessutom kan vissa främmande språk vara en utmaning att hantera. Även om vår kundsupport omfattar flera språk så täcker vi inte alla av dem. Naturligtvis strävar vi efter att förbättra vår service här genom att anställa infödda talare.

Behandlingen av statements reports tar för närvarande för lång enligt spelare, och vi håller med dem! Vi kommer att göra vårt bästa för att optimera svarstiden på rapporterna och arbeta mer effektivt i framtiden. Att minska den tid det tar tills en öppen rapport blir behandlade kommer också att minska effekterna av öppna rapporter om rapporteringsgränsen.

Naturligtvis så måste det finnas en rapporterings begränsning för att undvika spam av rapporter. Att höja denna gräns som vissa spelare föreslår är inte vår plan för tillfället. Vår ståndpunkt är att spelarna inte behöver rapportera alla regelbrott de ser. I själva verket kan spelarna också utnyttja ignorerings-funktionen. Ingen är skyldig att rapportera regelbrott.
Men vissa spelare når rapporteringsgränsen ganska snabbt på grund av den tid det nu tar innan öppna rapporter behandlas och på grund av avvisandet av ett par giltigt utländskt språksrapporter. Som vi nämnde ovan, kommer vi att göra vårt bästa för att förbättra hela bearbetningen av rapporter i syfte att hantera dessa frågor.

Inverkan av private statements rapporter i chatten

Spelare berättade att särskilt möjligheten att rapportera privata meddelanden har påverkat chattar i Tibia negativt och ökade rädslan för att bli rapporterad för "ingenting". De är oroliga för att vissa spelare medvetet letar efter olagliga meddelanden för att få sina fiender straffade.

Rapporteringssystemet är ett sätt för spelare att informera vår kundsupport om de verkligen känner sig störd av ett uttalande. Det är inte ett sätt att försöka få någon annan straffad. Dessutom så leder en rapport inte nödvändigtvis till en straff. Snarare så kan mindre regelbrott hanteras genom att använda ignoreringsfunktionen och det finns ingen anledning för en spelare eller vår kundsupport att vidta några ytterligare åtgärder. Under de senaste åren har CipSoft blivit lindrigare för mindre regelbrott.

Å andra sidan kan det också hjälpa att tänka på att vissa typer av beteenden eller språk inte kan vara kränkande för dig men kan ha en helt annan effekt på någon annan. Om något du säger skulle kränka någon annan i verkliga livet är chansen att samma sak gäller i Tibia.

Låg transparens

Vissa spelare anser att rädsla för att bli straffad för en trivialitet ett resultat av bristande öppenhet när det gäller att genomdriva en regel. De föreslår att man ska ge klarare och mer specifika riktlinjer för rapportering samt information om respektive straff för att veta vilken typ av uttalanden som är olagliga och bör rapporteras och vad som inte är.
Tibias regler utgör redan en guide om vad som rapporteras i Tibia. De måste vara tillräckligt kort för att vara användbara. En offentlig uppsättning regler som täcker varje fall skulle vara alltför stor och kommer knappast läsas av alla, särskilt eftersom Tibia är ett spel som främst spelas för nöje och underhållning. Låt oss återigen betona att spelare bör rapportera andra endast när de känner sig störd av ett regelbrott och när ignorera brottet inte är ett alternativ. Vi uppmuntrar snarare spelare att vara överseende med smärre regelbrott istället för att vara pedantisk och rapportera varje regelbrott bara för att hålla fast vid reglerna.

Generellt sett så grundar sig regelbeslut på idén om en återhållsam genomdrivning av en regel som innebär att kundernas stöd att agera med mer förmånlig behandling eller svårighetsgrad beroende på regelbrott och dess sammanhang. Detta betyder inte att de bestämmer godtyckligt och nyckfullt vid behandling av rapporter. Däremot gör de följer interna riktlinjer och kriterier det. Även om alla rapporter som lämnats in kommer att granskas så kommer inte alla av dem att resultera i åtgärder som vidtas mot den rapporterade spelaren. Beslutet om huruvida eller inte att införa ett straff ligger hos kundsupporten. Dessutom planerar vi att ändra bearbetning av rapporter så att en rapporterare bara kommer att få informationen "behandlas" om en rapport har behandlats, oavsett om den var godkänd eller underkänd. Om en rapport leder till en straff, så är det bara öppet för den straffade spelaren men inte för opåverkad spelare, särskilt inte för reportern. Information om straff och kriminalregister är varken med i offentliga diskussioner eller av allmänt intresse.

Oproportionerligt straff

Vi har fått många kommentarer som påpekar att straff för mindre regelbrott fortfarande kan ha en betydande negativ inverkan på en spelares kriminalregister där fusk inte har straffats hårt nog. Så straff anses ofta inte i proportion till brottet. Därför en översyn av hela utvecklingen av straff, typ av straff, hur de lägger upp för varandra och så vidare är på vår dagordning för i år.

Spelarna kritisera även att det fortfarande finns alltför många omotiverade blockeringar eller felaktiga beslut. Även om ett fåtal spelare tror att robotar har att göra med rapporterna så är det människor i andra änden av linjen. Så, naturligtvis, misstag händer. Med tanke på det stora antalet rapporter som vi får varje månad så kan det hända misstag. Om en spelare anser att en straff inte var rättvist så kan han eller hon kontakta vår kundtjänst och de kommer gärna granska fallet igen och kontrollera om beslutet var korrekt.Vår aktuella artikel kommer nu att avslutas. Vi hoppas att vi kan belysa de frågor som togs upp under de senaste månaderna och förklara vår ståndpunkt om den oro.

Så har vi hunnit med att uppnå alla våra mål ännu? Är vi framme snart? Nej, men vi är på väg och det är inte en motorväg till helvetet. Det finns fortfarande betydande brister som behöver åtgärdas och ytterligare steg mot vår vision om att genomdriva en regel. Att tillåta alla spelare att rapportera inlägg och trådar i forumet är bara ett exempel. Den ovan nämnda översynen av utvecklingen är ett annat. Dessutom planerar vi att förenkla klagomåls systemet. Slutligen vill vi återigen betona att Tibias regler inte är avsedda att göra livet i Tibia hårdare men för att skydda våra spelare från störande beteende av andra.

Spela rättvist!
Era Community Managers
0 comments | Write Comment